Otevřený dopis poskytovatelů ubytovacích služeb

17. února 2021
Náhledová fotografie v záhlaví stránky. Obrázek je součástí struktury webu a může se vázat k obsahu.

Otevřený dopis poskytovatelů ubytovacích služeb v individuálních ubytovacích zařízeních ve venkovské turistice a agroturistice

Ministrům︱Poslancům︱Předsedům parlamentních stran︱Hejtmanům

Zastavte likvidaci poctivých podnikatelů v ubytovacích službách a podporu šedé ekonomiky

Léta bojujeme proti nešvaru, proti šedé ekonomice, která se s ubytováním skloňuje řadu let. Nepodporujme ji ani nyní, a to v rámci nejednoznačně stanovených vládních opatření. Nediskriminujme podnikatele a nenapomáhejme praktikám, které poškozují celý obor. Někteří ubytovatelé mnohdy za účelem nižšího odvodu daní a osvobození od placení záloh na sociální a zdravotní pojištění používali model nájmu nemovitosti místo režimu podnikatelské činnosti v ubytovacích službách. Současná vládní nařízení tento nežádoucí stav aktivně podporují. Ve stavbách (rodinný dům, bytový dům, stavba pro rodinnou rekreaci) je nájem, a to bez ohledu na dobu trvání, povolen, ale ubytovací služby nikoliv. 

Řada poctivých poskytovatelů ubytovacích služeb v individuálních ubytovacích zařízeních doplácí na nejednoznačnost vládních opatření. Mají zavřeno, účelně nenabízejí ubytování v rámci pracovní cesty, nepozastavili živnost a nezahájili pronájem /respektive nájem svých nemovitostí. Tito podnikatelé, kteří odvádějí za svou činnost daně, dodržují legislativu a v obci odvádějí místní poplatky, jsou ve výsledku trestáni za svou poctivost a ochotu respektovat nejednoznačně nastavená ochranná opatření.

Vítáme, že aktuálně otevřený dotační titul COVID – Ubytování II je i pro individuální ubytovací zařízení. Ačkoliv jsme na nastavení některých podmínek spolupracovali, musíme opakovaně upozornit na skutečnost, že velké množství malých ubytovatelů nedosáhlo s ohledem na podmínku odečtu kompenzačního bonusu z dotace programu Ubytování II – IUZ na žádnou kompenzaci. Z dotačního titulu COVID-Ubytování II – IUZ, jsou díky nutnosti odečtu kompenzačního bonusu defacto vyloučeni provozovatelé 1 a 2 ubytovacích jednotek (to znamená i chat a chalup pronajímaných jako celek), provozovatelé 3 ubytovacích jednotek získají v průměru cca 30 Kč kompenzací na den.

Plně respektujeme nutnost ochrany veřejného zdraví u rizikových skupin obyvatelstva a také tuto ochranu včetně dodržování pravidel 3R plně podporujeme. Výrazně však nesouhlasíme s neadekvátními a nejednoznačně definovanými restriktivními opatřeními dotýkajících se existence podnikajících subjektů v oboru cestovního ruchu. Pro mnoho rodin žijících na venkově je omezení ubytovacích služeb naprosto ekonomicky likvidační.

Poskytovatelé ubytovacích služeb v individuálních ubytovacích zařízení jsou připraveni dodržovat všechny požadavky pro bezpečné poskytování ubytovacích služeb. „Naším zájmem je bezpečnost hostů, ale také nás a našich rodin.“ 

 

Umožněte poskytovat ubytovací služby v individuálních ubytovacích zařízeních za zvýšených hygienických podmínek:

 • Negativní antigenní test na covid všech hostů vyjma dětí do 5 let (ne starší než 48 hodin)
 • Pravidelná dezinfekce všech společných prostor
 • Zvýšená péče o úklid pokojů a nakládání s ručníky a lůžkovinami
 • Používání roušek a případných dalších pomůcek – v souladu s nařízením MZ. Při setkání osob z jiných domácností doporučený respirátor FFP2
 • Volně dostupné prostředky pro dezinfekci rukou
 • Dodržování předepsané vzdálenosti 2 metry
 • Bezkontaktní check in/out a bezkontaktní platby
 • Kontakt s hosty omezen na nezbytně nutnou dobu
 • V případě více samostatných ubytovacích jednotek v jednom objektu max. 50% obsazenost
 • Mezi jednotlivými hosty (skupinami hostů) 48 hodin přestávka
 • Intenzivní větrání
 • Stravování jen uzavřeno (snídaně jen v případně donesení na pokoj)

Nesouhlasíme s nerovným přístupem k řádným podnikatelům, v opatření nejsou adekvátně vysvětlena odůvodnění, proč ubytování v režimu nájmu v tom samém objektu možné je, zatímco poskytování ubytovacích služeb nikoliv. Žádáme vás proto o otevření ubytovacích služeb v individuálních ubytovacích zařízeních v rámci zvýšených hygienických podmínek a spravedlivé nastavení podmínek pro podnikání a zastavení podpory praktik šedé ekonomiky.

Dovolujeme si Vás upozornit na základní fakta týkajících se ubytovacích služeb v individuálních ubytovacích zařízeních. V současné době je situace velice nepřehledná, a to především díky nepřesným informacím a do jisté míry i všeobecné neznalosti problematiky a legislativy, která se k našemu segmentu služeb váže.

 • V oblasti turistického ubytování existují nejenom hromadná ubytovací zařízení (penziony, hotely), ale i individuální ubytovací zařízení (IUZ) – turistické ubytování v apartmánech, chalupách, chatách, na statcích apod., která představují cca 35 % ubytovacích zařízení v ČR. Nejedná se o sdílené ubytování, jak je někdy mylně interpretováno.
 • Ubytovací služby lze, dle nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, poskytovat nejenom ve všech ubytovacích zařízeních (například hotel, motel, kemp, ubytovna) ale i v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci.
 • Poskytování ubytovacích služeb v rodinných domech v pokojích a apartmánech, v objektech pro rekreaci a v malých penzionech za účelem rekreace je podnikatelskou činností a nejedná se o nájem objektů nebo prostor, ani sdílené ubytování, jak je občas mylně interpretováno. Poskytovatelé ubytovacích služeb v těchto typech zařízení platí místní poplatky z ubytovací kapacity, účastní se oznamovací povinnosti ubytování cizince ubytovatelem a jsou registrováni v EET.
 • Kapacita individuálních ubytovacích zařízeních je 1 až 4 ubytovací jednotky.
 • Ve venkovské turistice a agroturistice se jedná o ubytování v chatách, chalupách, na statcích, případně v malých penzionech. Dispozičně je tento typ ubytování řešen tak, že se společné skupiny hostů mezi sebou, s hostitelem ani jeho rodinou vůbec nemusí potkat. Často je samostatně stojící objekt pronajímán celý jedné skupině hostů, a tudíž je přenos případné infekce na jinou skupinu osob vyloučen.

Děkujeme Vám za pozornost, kterou věnujete problematice ubytovacích služeb v individuálních ubytovacích zařízení a záchraně mnoha lidských osudů. Rádi Vám poskytneme další informace k danému tématu a jsme připraveni ke spolupráci při nastavování ochranných opatření.

Svaz venkovské turistiky a agroturistiky z.s., Ing. Zdenka Nosková předsedkyně

Asociace soukromého zemědělství ČR, Ing. Jaroslav Šebek předseda

Amazing Places & Kouzelná místa v ČR s.r.o., Petr Kotík jednatel

------

Úvodní foto Álvaro Serrano / Unsplash

Podobné články