Jak je to s cestováním v dnešní době? Můžete se někde ubytovat?

3. února 2021
Náhledová fotografie v záhlaví stránky. Obrázek je součástí struktury webu a může se vázat k obsahu.

Opatření, která vydává Vláda ČR, se neustále mění a zpřísňují. V návaznosti na ta poslední jsme se rozhodli oslovit advokátní kancelář eLegal, se kterou dlouhodobě spolupracujeme, a požádali je o shrnutí a zodpovězení častých dotazů, které od vás chodí. 

Poskytování ubytovacích služeb je v tuto chvíli zakázáno s výjimkou poskytování ubytovacích služeb:

  • a) pouze osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, přičemž:
    • i) tento účel je každá osoba, které je ubytování umožněno, povinna prokázat před zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo objednatele,
    • ii) provozovatel je povinen vyžadovat prokázání účelu podle bodu i) a uchovávat jej po celou dobu pobytu ubytované osoby,
  • b) osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
  • c) cizincům, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky a kteří mají oprávnění ke vstupu a pobytu na území České republiky v souladu s jinými předpisy,
  • d) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
  • e) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky

V souvislosti s těmito výjimkami jsme vybrali nejčastější otázky, které jste nám posílali a zde jsou na ně odpovědi:

 

Home office je nebo není služební cesta? Častý příklad je, že zaměstnavatel je nepustí do kanceláří, doma pracovat "nemůžou", chtějí pracovat někde v klidu.
Home office sám o sobě služební cesta není, pro splnění výjimky je třeba prokázání nezbytnosti této cesty na dané místo nebo lokality. Obtížné pracovní podmínky z domova nezbytnost nesplňují. Na režimu práce z domova se ale vyjma nařízené karantény musí zaměstnavatel se zaměstnanci dohodnout.

Má mít potvrzení od zaměstnavatele nějakou konkrétní podobu?
Vláda výslovně podobu potvrzení neuvádí. Doporučujeme určitě písemné potvrzení, které by mělo obsahovat označení zaměstnavatele a zaměstnance + stručné sdělení o potřebě využití ubytovací služby v souvislosti s plněním práce mimo pravidelné pracoviště. Dále by potvrzení mělo obsahovat i počátek a konec této potřeby. Může být ale nahrazeno i přímo smlouvou nebo objednávkou.

Pokud jsem majitel firmy a potřebuji se ubytovat v nějakém městě, je to možné bez toho, aniž bych musel vysvětlovat, čemu se budu věnovat a z jakého přesného důvodu jsem na služební cestě?
Možné to není. Stále je zapotřebí písemné potvrzení zákazníka (objednatele), které navíc musí ubytovatel po dobu pobytu evidovat.

Jak to mají dokládat OSVČ, kteří nemají zaměstnavatele?
OSVČ si musí vyžádat potvrzení od objednatele jejich práce (zákazníka).

Pokud má manžel/ka služební cestu a je ZTP/P - není tedy ani řidičem - a já jako jeho partner je doprovázím a vozím, můžeme takto být ubytovaní?
Vládní nařízení toto nezmiňuje, ale v případě, že se jedná o osobu s ZTP/P by to mělo být možné.

Co když jede na služební cestu matka, která nemůže nechat dítě doma? Může se v takovém případě ubytovat dítě s ní?
Podobně jako v předchozím případě bude možné dítě s matkou na služební cestě ubytovat, ale při zohlednění věku. Vycházeli bychom z úpravy služebních cest podle zákoníku práce, která rozlišuje děti do 8 a do 15 let. Tedy v případě dětí do 8 let bude ubytování možné, v případě dětí do 15 let jen v případě, že o ně nemůže pečovat jiná
osoba, u starších dětí to možné nebude (vyjma handicapů apod.).

V jedné budově máme 4 apartmány zkolaudované jako samostatné bytové jednotky je možné pronajmout na nájemní smlouvu?
Krátkodobě a za účelem rekreace bohužel nelze tyto apartmány pronajmout ani na nájemní smlouvu, protože jak vyplývá z rozhodovací praxe soudů, nájemní smlouva slouží k dlouhodobému bydlení (řádově měsíce až roky).

Můžeme jet jako jedna rodina na chalupu našich kamarádů, kteří nám ji dají k dispozici?
Vláda momentálně povoluje pouze výlety na VLASTNÍ chaty a chalupy. Na chatu kamarádů byste tedy při striktním výkladu neměli jet ani jako jedna rodina, protože objekt může zůstat infekční po vašem odjezdu a cílem opatření je minimalizovat mobilitu.

Máme pronajatou chalupu na únor, chceme pobyt zrušit, ale majitel odmítá vrátit peníze a říká, ať přijedeme - co s tím?
Ubytovatel vás rozhodně nemůže k ubytování nutit. V tomto případě se jedná o nemožnost plnění, neboť se za současné situace nemůžete legálně na chalupě ubytovat a majitel vám prostor poskytnout. Termín je podstatnou náležitostí smlouvy o ubytování, což znamená, že majitel chalupy vám může maximálně nabídnout náhradní termín ubytování. V případě, že s ním nebudete souhlasit, má povinnost ubytování zrušit a vrátit vám peníze.

Pokud pronajímám chalupu a není to můj hlavní příjem, je to povoleno?
Pokud jde o krátkodobý pronájem, a tedy příjem ze živnostenského podnikání, není to dovolené (až na stanovené výjimky), bez ohledu na to, že je to jen vedlejší příjem. Je nadále možné pronajímat chalupu dlouhodobě jako příjem z nájmu.

Dá se rekreační objekt pronajímat na nájemní smlouvu? Záleží na tom, jak byla nemovitost zkolaudovaná?
Ano, ale pouze dlouhodobě a za účelem bydlení. Na kolaudaci v tomto případě nezáleží. Krátkodobé ubytování je momentálně zakázáno, s výjimkou pracovních cest.

Jsou povoleny lázeňské pobyty? A ubytování kvůli studijním povinnostem?
Ano, lázeňské pobyty jsou povoleny, pokud se jedná o zdravotní péči. Není povoleno poskytovat wellness a rekreační pobyty. Ubytování za účelem plnění studijních povinností není povoleno. Na studentských kolejích a internátech však mohou zůstat studenti, kteří nemají v ČR jiné bydliště. Případně také studenti, kteří se účastní prezenční nebo praktické výuky.

Co hrozí za sankce/pokuty při porušení vládních nařízení?
Za porušování vládních nařízení hrozí fyzickým osobám pokuta do výše až 20.000 Kč. V případě podnikatelů je nejspíš v krizovém zákoně mezera, která uložení pokuty velmi komplikuje. Aktuálně je novela v legislativním procesu v poslanecké sněmovně, která se snaží zavést pokuty pro podnikatele až do výše 3 mil. Kč.

Víme, že situace je teď pro všechny těžká, ale věříme, že se vše brzy zlepší a my budeme opět moci cestovat a navštěvovat kouzelná místa. Držíme všem palce a přejeme hlavně zdraví!

---

Úvodní fotka Anthony Tran / Unsplash

Podobné články