Hlasujte s námi pro nejkouzelnější místa!

8. prosince 2017
Náhledová fotografie v záhlaví stránky. Obrázek je součástí struktury webu a může se vázat k obsahu.

 

Na webu Amazing Places je každé místo kouzelné. Bude to těžké rozhodování, ale pojďte do toho s námi a zvolte si ta nejkouzelnější místa. V každé kategorii vybíráme tři vítěze. Oceňujeme nápad, realizaci, místo, prezentaci, komunikaci a služby. Hlasujte a my vybereme jednoho z Vás, který vyhraje pobyt na 3 dny pro 2 osoby v jednom z hotelů AP podle Vašeho výběru. Máte čas do poledne 15. 12. 

Chci hlasovat

 

 

Blahopřejeme Ince Teschinské k výhře pobytu na 3 dny v Luxury Spa & Wellness Hotelu Prezident!

Všeobecné soutěžní podmínky fb stránky Amazing places / Kouzelná místa v ČR

 

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE Amazing places / Kouzelná místa v ČR

Organizátorem, pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže pořádané na oficiální stránce AmazingPlaces / Kouzelná místa v ČR v rámci sociální sítě Facebook (dále jen soutěž) je společnost amazing places & kouzelná místa v ČR s.r.o., U Nesypky 3142/6a, 150 00 Praha 5, IC26749971 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91352 (dále jen organizátor).

 

2. MECHANIKA SOUTĚŽE

Soutěž je realizována formou ankety, na níž je uveden odkaz v příspěvku publikovaném společností amazing places & kouzelná místa v ČR s.r.o. na její oficiální stránce na sociální sít iFacebook (dále jen Facebook). Doba trvání každé soutěže je přesně stanovena a vymezena organizátorem a je uvedena v zadání soutěže. Do soutěže jsou zařazeny pouze ty odpovědi, které odešlou vyplněnou anketu se svou platnou e-mailovou adresou, která bude uvedena v článku, na nějž se odkazuje příspěvek na Facebooku. 

 

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. V případě podezření, že osoba, která se účastní soutěže není stejnou osobou, za kterou se vydává na své stránce na sociální síti Facebook , může být organizátorem ze soutěže vyloučena, případně může být vyzvána k převzetí výhry osobně s prokázáním své totožnosti (Toto ustanovení je zde, aby nedocházelo ke zneužití soutěží a vícečetném hlasování) . Pokud není uvedeno jinak, soutěžící se může zúčastnit jako fyzická osoba pouze jednou odpovědí. V případě více odpovědí jedním soutěžícím, je tento soutěžící ze soutěže vyloučen.  

 

4. VYHODNOCENÍ A VÝHRA

Výhra je vždy stanovena organizátorem soutěže a vždy zveřejněna. V každé jedné soutěži se může lišit počet výherců i výše výher. O výběru vítězů rozhoduje organizátor. Výherci budou nejpozději vyhlášeni (kontaktováni) během následujícího pracovního dne od ukončení dané soutěže a to přímo v komentáři soutěžního příspěvku na Facebooku.

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ A PODMÍNKY

Za tuto soutěž, její technickou stránku, průběh, vyhlašování ani předávání cen jakožto ceny samotné nijak nenese odpovědnost společnost Facebook, Inc. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Podobné články