Soutěžní podmínky


Všeobecné soutěžní podmínky fb stránky Amazing places / Kouzelná místa v ČR


1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE Amazing places / Kouzelná místa v ČR

Organizátorem, pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže pořádané naoficiální stránce AmazingPlaces / Kouzelná místa v ČR v rámci sociálních sítí Facebook a Instagram (dále jen soutěž) je společnost amazing places & kouzelná místa v ČR s.r.o., U Nesypky 3142/6a, 150 00 Praha 5, IC26749971 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91352 (dále jen organizátor).


2. MECHANIKA SOUTĚŽE

Soutěž je realizována formou otázky, která je uvedena v příspěvku publikovaném společností amazing places & kouzelná místa v ČR s.r.o. na její oficiální stránce na sociální síti Facebook a Instagram (dále jen Facebook/Instagram). Doba trvání každé soutěže je přesně stanovena a vymezena organizátorem a je vždy uvedena v zadání soutěže. Do soutěže jsou zařazeny pouze ty odpovědi, které budou formou komentáře uvedeny pod příspěvek se soutěží a nebudou po konci soutěže nijak zpětně upravovány.

V situaci, kdy je více správných odpovědí, než bylo vypsáno cen v zadání, rozhoduje čas podání odpovědi, který je uveden pod příslušnou odpovědí. Pokud je více soutěžících se shodným časem (s přesností na minuty) jako má poslední výherce, obdrží výhru všichni tito. Pokud je v zadání soutěže vysloveně uvedeno, že v případě více správných odpovědí, než bylo vypsáno cen v zadání, že se cena dělí mezi všechny soutěžící, kteří správně odpověděli, pak platí toto ustanovení a cena se dělí mezi všechny soutěžící, kteří správně odpověděli. 


3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. V případě podezření, že osoba, která se účastní soutěže není stejnou osobou, za kterou se vydává na své stránce na sociální síti Facebook a Instagram, může být organizátorem ze soutěže vyloučena, případně může být vyzvána k převzetí výhry osobně s prokázáním své totožnosti (Toto ustanovení je zde, aby nedocházelo ke zneužití soutěží a vícečetném hlasování) . Pokud není uvedeno jinak, soutěžící se může zúčastnit jako fyzická osoba pouze jednou odpovědí. V případě více odpovědí jedním soutěžícím, je tento soutěžící ze soutěže vyloučen.  


4. VYHODNOCENÍ A VÝHRA

Výhra je vždy stanovena organizátorem soutěže a vždy zveřejněna. V každé jedné soutěži se může lišit počet výherců i výše výher. O výběru vítězů rozhoduje organizátor. Výherci instagramových soutěží musí mít veřejný profil. Výherci budou nejpozději vyhlášeni (kontaktováni) během následujícího pracovního dne od ukončení dané soutěže a to přímo v komentáři soutěžního příspěvku na FacebookuP/Instagramu. 


5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ A PODMÍNKY

Za tuto soutěž, její technickou stránku, průběh, vyhlašování ani předávání cen jakožto ceny samotné nijak nenese odpovědnost společnost Facebook, Inc. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook a Instagram.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.